เช็คคนโกง

จอมขวัญ ปิยะวัฒนาเจริญ

วันที่ 11-12-2019

ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 0228986194    

ยอดเงิน 340 บาท

รายละเอียด

ทางผู้เสียหายได้ทักไปสอบถาม ขนาดและราคา เมื่อตกลงชำระราคาแล้ว ผู้ขายตกลงว่าจะส่งเลขติดตามให้ แต่เลขที่ผู้ขายส่งมาไม่ตรงกับที่อยู่ที่แจ้งไว้ ทั้งนี้ได้ทำการทวงถามแล้ว แต่ผู้ขายบ่ายเบี่ยง