เช็คคนโกง

บุษณีย์ อ้อมแก้ว

วันที่ 23-01-2021

ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 6632539324

ยอดเงิน 500 บาท

สินค้า เสื้อผ้า

รายละเอียด

หลอกให้โอนเงิน เพื่อจะซื้อของ บอก 15 นาทีจะโอนคืนให้เลย หากไม่มี แล้วบล็อคเฟส หาย