เช็คคนโกง

จิราภรณ์ พัฒนพานิช

วันที่ 16-03-2020

ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 0671493028    

ยอดเงิน 1000 บาท

รายละเอียด

บ้านชื่อคลังทอง ออมตัง ก่อนหน้านี้เห็นบอกเคยโกงมาแล้ว แต่ด้วยความโง่ของเรา ก็ เล่น อีก แล้ว มัน ก็ พังจ้า