เช็คคนโกง

อาภาพรรณ นิ่มเจริญ

วันที่ 30-11--0001

ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 2112299466    

ยอดเงิน 1300 บาท