เช็คคนโกง

วีระศักดิ์ สันทา

วันที่ 22-03-2020

ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 0181171537    

ยอดเงิน 2050 บาท

รายละเอียด

วันที่22-03-2563 โอนเงินซื๊อNotebook ราคา 2,050บาท นัดส่งวันถัดไป แต่เงียบหาย