เช็คคนโกง

เกศแก้ว ซุ้นสั้น

เลขบัตรประชาชน 1929900703472

วันที่ 2021-04-20T21:23

ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 6230272087

เบอร์โทร 0801442643

ยอดเงิน 200 บาท

สินค้า โกงเงิน ยืมไม่คืน

รายละเอียด

บุคคลนี้ได้เข้ามาขอยืมเงิน แล้วบล็อคเฟสหนี