เช็คคนโกง

เกษรา ชูมณี

เลขบัตรประชาชน 1841401113436

วันที่ 05-11-2020

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เลขที่บัญชี 5731154409

ยอดเงิน 1000 บาท

สินค้า โอนเงินเพื่อสมัครกู้

รายละเอียด

หลอกให้โอนเงินเพื่อทำสัญญาในการกู้ยืมเงิน