เช็คคนโกง

ชัยวัฒน์ แซ่ล้อ

วันที่ 07-12-2018

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เลขที่บัญชี 6921134922    

ยอดเงิน 3000 บาท

รายละเอียด

มิจฉาชีพจะให้โอนเงินให้ก่อน 50% ของราคา