เช็คคนโกง

อัษฎาวุฒิ วงษ์ชมภู

วันที่ 27-01-2020

ธนาคารทหารไทย เลขที่บัญชี 6102638472    

ยอดเงิน 2000 บาท

รายละเอียด

คนโกงได้เข้ามาเสนอการกู้เงินนอกระบบให้ ผมเลยสนใจทำเรื่องกับคนโกง คนโกงให้โอนเงินประกันให้ก่อน2000 แล้วเค้าก็หายไปติดต่อไม่ได้เลย