เช็คคนโกง

สำเริง ประสิทธิ์เกตุการณ์

วันที่ 29-07-2019

   ธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี 020290797297  

ยอดเงิน 2459 บาท

รายละเอียด

มี ipad แต่ไม่ส่งของมา เป็นโจรมืออาชีพ หลอกไปหลายคนแล้ว ... ทำทุกอย่างที่เราขอข้อมูล แสดงให้เห็นว่ามันมีของ แล้วให้โอน ตอนนี้แจ้งความแล้วรออายัติบัญชี