เช็คคนโกง

พิรุณ วีระวงค์

วันที่ 27-03-2020

ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 6362352602    

ยอดเงิน 300 บาท

รายละเอียด

ให้มัดจำค่าประกันเงินกู้ แล้วก็ฟ เงียบหาย