เช็คคนโกง

สรายุทธ เซ็งทอง

วันที่ 01-04-2020

ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 0678202517    

ยอดเงิน 700 บาท

รายละเอียด

https://www.facebook.com/profile.php?id=100044092694624 เฟสบุเคนี้คะ โอนเงินไปซื้อของแล้วไม่ส่งของ ไม่ตอบกลับ ไม่คืนเงิน