เช็คคนโกง

กิตติศักดิ์ รูดสมบัติ

วันที่ 13-02-2020

ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 0328137240    

ยอดเงิน 27 บาท

รายละเอียด

โกงค่ามัดจำการกู้เงิน