เช็คคนโกง

สราวุธ ยังรักษ์

วันที่ 30-11--0001

ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 4078580143    

ยอดเงิน 2690 บาท

รายละเอียด

หลังจากโอนยอนเขาก็เลื่อนมาเรื่อยๆจนตัวผมรู้ว่าเขาโกง