เช็คคนโกง

จักรกฤษ ฉัตรบุปผา

วันที่ 21-03-2020

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 6787092326    

ยอดเงิน 2050 บาท

รายละเอียด

หน้ากากอนามัย กล่องละ 500 ชื่อ จักรกฤษ ฉัตรบุปผา โอนไปแล้วหายไปเลย