เช็คคนโกง

วิชณ์พล เรืองโหรา

วันที่ 25-01-2021

ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 0848893285

ยอดเงิน 200 บาท

สินค้า เงินกุ้

รายละเอียด

คือหนูจะกู้เงินคะแล้วที่นี้เขาให้โอนเงินค้ำประกันก่อน200คะช่วยเหลือหนุทีคะ