เช็คคนโกง

อธิรวิทย์ พิพัฒน์ธราดล

วันที่ 11-04-2019

ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 0442994927    

ยอดเงิน 7800 บาท

รายละเอียด

จะมีหลายเฟสที่ใช้สำหรับขาย 1.Nano brandname 2.นัทนนท์ บอล ส่วนพวกที่ช่วยให้เครดิตการขายของกลุ่มโกงเฟสนี้ 1.oil oil 2.วัชริศ ถิ่นเชาน้อย