เช็คคนโกง

ธนัสญา ทรงวินัย

วันที่ 22-02-2020

ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 4663415247    

ยอดเงิน 1360 บาท

รายละเอียด

สั่งสินค้าแล้วไม่ยอมส่งให้ บอกจะคืนเงินแต่ก็ไม่คืน