เช็คคนโกง

ชัยวัฒน์ แซ่ล้อ

วันที่ 10-06-2019

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เลขที่บัญชี 6921134922    

ยอดเงิน 6000 บาท

รายละเอียด

ให้ทำโฉนดที่ดิน บอก2วันได้ แต่พอถึงวันไม่อ่านไลน์ไม่ตอบ