เช็คคนโกง

อรษา ทองทัด

วันที่ 21-10-2019

   ธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี 020250401575  

ยอดเงิน 2900 บาท

รายละเอียด

ถ้าไม่ติดต่อกลับและไม่โอนเงินคืน ทางเราจะดำเนินคดีถึงที่สุด ถ้าประสงค์จะโอนคืน เลขที่ 9250149492 กรุงไทย ชื่อ ฟารินทร์