เช็คคนโกง

จุฑาพร เหนือร้อยเอ็ด

วันที่ 25-11-2018

   ธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี 020228138820  

ยอดเงิน 2500 บาท

รายละเอียด

สอบถามเรื่องกู้นอกระบบ ให้โอนมัดจำไปก่อน ลองใจโอนไป โดนบล็อคค่ะ