เช็คคนโกง

กฎชกรณ์ พิชิตกุญชร

วันที่ 03-11-2019

ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 1114297472    

ยอดเงิน 800 บาท

รายละเอียด

โอนเงินเพื่อซื้อกางเกงไปไม่ส่วของมาให้ ถามแลตไม่ตอบ ถามถึงเลขพัสดุหรือหลักฐานการส่งก็ไม่มีมาแสดง