เช็คคนโกง

อรัญญา รัตนบุตร

วันที่ 2021-04-29T23:52

ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 0123122801

ยอดเงิน 500 บาท

สินค้า คอล

รายละเอียด

ได้แจ้งขายสินค้า​โดยในรายละเอียดไม่ได้ระบุชัดเจนว่าจะต้องชำระเงินประกันเพิ่มอีก1000บาท​ เธอได้แจ้งหลังจากที่ข้าพเจ้าทำการโอนเงินค่าสินค้าให้แล้วถึงค่อยแจ้ง ข้าพเจ้าจึงขอเงินส่วนนึงคืนแต่เธอยืนยันจะไม่ทำการโอนคืนให้แม้แต่บาทเดียวและบังคับให้ข้าพเจ้าต้องทำตามเงื่อนไขของเธอเท่านั้น