เช็คคนโกง

ทิพย์สุดา พิมพา

วันที่ 26-03-2020

   ธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี 020281753036  

ยอดเงิน 700 บาท

รายละเอียด

สั่งซื้อหน้ากากนามัยจากนางสาวทิพสุดา พิมพา ใช้ชื่อเฟซบุ๊ค Niphailin Nisadol ราคากล่องละ 450 บาท จำนวน 2 กล่อง เป็นเงิน 700 บาท