เช็คคนโกง

วิภาดา บดีพงศ์

วันที่ 16-11-2019

ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 0423275456    

ยอดเงิน 650 บาท

รายละเอียด

ซื้อกล้องจากในเฟส หลังจากจ่ายเงินไป บอกว่าจะส่งของให้ก็ไม่ส่ง ถามไปก็ไม่ตอบ