เช็คคนโกง

นาย ทิวลิป เอื้อจิตร

เลขบัตรประชาชน 1749900154616

วันที่ 2564-02-06T15:57

ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 096865031

เบอร์โทร 0910520575

ยอดเงิน 3498 บาท

สินค้า Surfskate

รายละเอียด

เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 64 สRL ผู้แจ้งประสงค์จะหาซื้อเชิร์ฟสเก็ตมาใช้ จึงได้เข้าไปดูในเฟสบุ๊คชื่อกลุ่ม "เชิร์ฟสเก็ตไทยแลนด์ มาร์เก็ตเพลส" จากนั้นได้มีผู้ใช้บัญชีเฟสบุ๊คชื่อ "Msc Mancity' ประกาศขายเซิร์ฟสเก็ต จำนวน 1 อัน ราคา 4,000 บาท เมื่อผู้แจ้งสนใจจึงได้เข้าไปพูดคุยในช่องข้อความส่วนตัวเพื่อต่อรองราคา จึงตกลงราคากันในราคา 3500 บาท เมื่อผู้แจ้งตกลงซื้อจึงได้โอนเงินจากบัญชีผู้แจ้ง เข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 0968656031 ชื่อบัญชี "นายทิวลิป เอื้อจิตร" จำนวน 3,500 บาท เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 64 เวลา 15.57 น. โดยตกลงกันว่าจะส่งถึงผู้แจ้งในวันที่ 22 มิ.ย.64 ปัจจุบันผู้แจ้งยังไม่ได้รับสินค้า และเมื่อทวงถามไปปัจจุบันไม่สามารถติดต่อกับเฟสบุ๊คดังกล่าวได้