เช็คคนโกง

ปาณิตา สุขนิล

วันที่ 2021-04-18T14:51

ธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี 020083423655

ยอดเงิน 400 บาท

สินค้า เดรส

รายละเอียด

ส่งของไม่ตรงปก สั่งสินค้าร้านอื่นที่ราคาถูกกว่ามากในช้อปปี้มาส่งให้ จากนั้นก็ไม่อ่าน ไม่ตอบไลน์เรื่องขอส่งคืน