เช็คคนโกง

พัชริดา กิจบุญศรี

วันที่ 30-11--0001

ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 7430114913    

ยอดเงิน 550 บาท

รายละเอียด

ขายหน้ากาก โอนเงิน แล้ว ปิดเฟสหนี มารู้อีกที ตอน โรงอนุบาลยะลา ประกาศทางเฟส ว่าบุคคลนี้เป็นมิจฮาชีพ