เช็คคนโกง

อริสา สุทธิแป้น

วันที่ 16-03-2020

ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 8052210942    

ยอดเงิน 25000 บาท

รายละเอียด

ได้ซื้อแชร์แบบปิดวง คือวงที่ 67 มาเมื่อวันที่ 16/03/63 จำนวนเงิน 25000 บาท และรอรับมือที่ 11 ในวันที่ 15/4/63 นี้ แต่ได้ยินมาจากลูกแชร์ท่านอื่นว่าท้าวหนีแล้ว เมื่อวันที่ 4/4/63 จึงเข้าไปดูเฟสบุ๊ค ปรากฏว่าท้าวได้ปิดเฟสหนีไปแล้วจริงๆ ใช้ชื่อเพจว่า บ้านแชร์ทอง ริสา