เช็คคนโกง

ชนิสร บานชม

วันที่ 24-01-2021

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 6180278180

ยอดเงิน 100 บาท

สินค้า เงินกู้

รายละเอียด

หลอกว่าปล่อยเงินกู้ โดยให้ผู้เสียหายโอนดอกเบี้ยให้ก่อน ถึงจะโอนเงินต้นที่กู้ยืมให้กับผู้เสียหาย หลังจากนั้นก็บล็อค