เช็คคนโกง

วราภรณ์ วงษ์ชมภู

วันที่ 2021-04-02T10:29

ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 6534332331

ยอดเงิน 520 บาท

สินค้า มะปรางหวานสุวรรณบาตร

รายละเอียด

สั่งซื้อ มะปราง ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 64 พอหลังจากวันนั้น ใน Page "ซื้อ-ขายมะยงชิดมะปรางหวาน" เริ่มมีคนร้องเรียนว่าไม่ได้ของ จึงทักไป เมื่อวันที่ 4 เมษายน แม่ค้า ตกลงว่าจะโอนคืน แต่ก้อ ไม่ได้โอนคืนมา จนถึงวันนี้ 13 และไม่อ่าน ข้อความ อีกเลย วันที่ 19 เมษายน แจ้งว่าจะโอนคืนมาให้ แต่ก้อเงียบจนถึงวันนี้ 5 พค. 64 ได้ลงแจ้ง ไว้ที่ https://www.blacklistseller.com/report/report_preview/75047