เช็คคนโกง

อภิชยา หลาบสุวรรณ

เลขบัตรประชาชน 1219900746313

วันที่ 2021-06-28T15:29

ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 0288951861

ยอดเงิน 11000 บาท

สินค้า เลขาบ้านออมโกง

รายละเอียด

เป็นเลขาโกง แอบอ้างบัญชีท้าว หลอกให้คนอื่นโอนเงิน มีทวิตขายของ ทวิตปั่นบา ทวิตออมเงินกินดอก โกงงงงงงง