เช็คคนโกง

ติ๋ม เติมต่อ

วันที่ 29-09-2019

   ธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี 020268487699  

ยอดเงิน 310 บาท

รายละเอียด

ไม่ยอมส่งของ ไม่แจ้งเลขแทรค ไม่ยอมโอนเงินคืน