เช็คคนโกง

นงลักษณ์ ราไชย

วันที่ 14-12-2019

ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 0523694650    

ยอดเงิน 7000 บาท

รายละเอียด

ผู้ขายลงข้อความว่าออมเงินครบ1เดือนได้ดอกเบี้ยคืน30% แต่ผู้ขายไม่สามารถติดต่อได้และไม่ตอบแชทตั้งแต่วันโอนเงิน