เช็คคนโกง

นนทยา หยกเที่ยงธรรม

เลขบัตรประชาชน 1102002966548

วันที่ 22-01-2021

ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 3912201695

ยอดเงิน 5500 บาท

สินค้า กู้เงิน

รายละเอียด

ปล่อยกู้เเล้วให้โอนมัดจำ เเล้วนางก็ให้โอนเรื่อยๆจนถึง5500