เช็คคนโกง

ฐิติรัตน์ เปือยสี

วันที่ 19-02-2020

ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 7492601943    

ยอดเงิน 200 บาท

รายละเอียด

โอนเงินไม่ตอบแชท ทั้งๆที่ออนอยู่ ปิดเฟสหนี บล็อกเราเลย