เช็คคนโกง

ปกิจ ชื่นใจ

วันที่ 03-02-2020

ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 0333298856    

ยอดเงิน 300 บาท

รายละเอียด

จะกู้เงิน แล้วนางเร่งรีบให้เราส่งเอกสารห่อน แล้วค่อยโอนเงิน