เช็คคนโกง

รุจยา คำพิมพ์

วันที่ 29-06-2019

ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 5100759828    

ยอดเงิน 1000 บาท

รายละเอียด

โอนเงินส่งด่วนขอเลขพัสดุก้เพิกเฉย ไม่มีหลักฐานการส่งพัสดุมาให้เรา