เช็คคนโกง

วันทนี เปี่ยมสุข

เลขบัตรประชาชน 1600100594266

วันที่ 2021-06-12T21:58

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 6050861250

ยอดเงิน 1000 บาท

สินค้า โกงเสียดอก

รายละเอียด

มาเอาเสียดอกไป ถึงวันไม่จ่ายคืน พอทวงก็ผลัดวันไปเรื่อย แล้วก้เงียบไปไม่คืน