เช็คคนโกง

ดวงใจ สารมะโน

วันที่ 08-01-2020

ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 0153978034    

ยอดเงิน 3300 บาท

รายละเอียด

โอนเงินแล้ว ไม่ส่งของให้ แล้วก็บล็อกเฟส เฟสคนขายชื่อ บีม’ม ไฮโดรเจน