เช็คคนโกง

สุภกิณห์ โทวรรธนะ

วันที่ 15-11-2019

ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 0313428842    

ยอดเงิน 800 บาท

รายละเอียด

บอกว่าไม่เคยโกง ไม่ทำเชื่อได้ พอโอนไปแล้ว บอกส่งให้แก๊ปแล้ว ถามว่าของถึงไหนแล้วเดียวบอกเช็คให้บอกแก๊ปวิ่งทางผิด จากนั่นก็บล็อก