เช็คคนโกง

พัสวี พูลนุช

เลขบัตรประชาชน 1230400041924

วันที่ 2020-07-19T21:53

ธนาคารธนชาต เลขที่บัญชี 0576090711

เบอร์โทร 06-5625-8000

ยอดเงิน 16000 บาท

สินค้า ค่ามัดจำคอนโด

รายละเอียด

ผู้ ให้เช่า block เบอร์ และไลน์ ไม่สามารถ ติดต่อได้ ค้างมัดจำ 26,000 โอนมาให้บางส่วน รวม 10,000 บาท หลังจากนั้นแจ้งว่ากู้เงินมา จะโอน และไม่สามารถติดต่อได้อีกเลย ตั้งแต่ 8/11/2563