เช็คคนโกง

พัชรี อินคุ้ม

วันที่ 2021-04-29T13:05

ธนาคารธนชาต เลขที่บัญชี 6656091413 ธนชาต จารุ​พร

เบอร์โทร 0957473948

ยอดเงิน 2800 บาท

สินค้า IPhone 6 p

รายละเอียด

หลอกขายโทรศัพพ์ โดยให้โอนเงินผ่านร้านส่งพัสดุ ซึ่งแอบอ้างมา