เช็คคนโกง

ธนบดี ศิลาศักดิ์

วันที่ 30-03-2020

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 9863371505    

ยอดเงิน 3300 บาท

รายละเอียด

เนื่องจากดิฉันมีความต้องการซื้อหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโควิด จึงได้หาซื้อหน้ากากอนามัยทาง intragram ชื่อร้าน maskdream2 จำนวน 5 กล่อง เป็นจำนวนเงิน 3300 บาท และได้โอนเงินให้กับทางร้านเรียบร้อยแล้ว แต่เจ้าของกลับไม่ส่งสินค้าให้และปิดร้านดังรูป