เช็คคนโกง

ฮานันยาห์ ลัดลงเมือง

วันที่ 24-03-2020

ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 0228556955    

ยอดเงิน 34500 บาท

รายละเอียด

ของไม่ได้มาตรฐาน ไม่ตรงตามปก ไม่ตรงตามโฆษณาเอาไว้