เช็คคนโกง

เฉลิมขวัญ คุณาโชค

วันที่ 24-01-2021

ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 0862304128

ยอดเงิน 400 บาท

สินค้า เงินกู้ เงินด่วน อ้างทุนธนศิริ จำกัด

รายละเอียด

แอบอ้างเป็น บริษัท ทุนธนศิริ จำกัด เพื่อเสนอการกู้เงินด่วน อนุมัติไวและจะทำการโอนเงิน ภายใน 30-40 นาที แต่ต้องจ่ายค่าประกันเอกสารออนไลน์ก่อน แล้วจะทำการโอนเงินให้ แต่สุดท้ายก็เงียบและขาดการติดต่อ