เช็คคนโกง

นูเรียนา หอมหวล

วันที่ 05-01-2020

ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 0288859493    

ยอดเงิน 240 บาท

รายละเอียด

สั่งซื้อชุดเด็ก 2 ชุด ราคารวมส่ง 240 บาท โอนเงินวันที่ 5 ม.ค. 63 บอกว่ามีจอวพร้อมส่งจะส่งของวันรุ่งขึ้น 6 ม.ค. 63 จนวันนี้วันที่ 10 ม.ค. 63 แบ้วยังไม่ได้รับของ ติดต่อสอบถามกลับทาง messenger พบว่าถูก bLock ไม่ส่มารถติดค่อได้