เช็คคนโกง

ลลิตา รักษา

วันที่ 23-01-2021

พร้อมเพย์ (PromptPay) เลขที่บัญชี 0930756650

ยอดเงิน 26900 บาท

สินค้า Iphone 12 pro

รายละเอียด

ผมขอนัดรับ แต่เขาขอโห้โอนราคาเต็มก่อน