เช็คคนโกง

นพคุณ ใจเพลิน

วันที่ 23-01-2021

ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 0843742319

ยอดเงิน 400 บาท

สินค้า ศูนย์บริการเงินกู้

รายละเอียด

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2564 เวลา 10.59 น ผู้ขายสอบถามถึงการต้องการเงินกู้ แล้วคุยกัน(ตามรายละเอียดแนบ) หลังจากโอนเงินให้ก็ไม่มีการติดต่อจากผู้ขายรายนี้เลย