เช็คคนโกง

ชมพูนุช ต้นมะลิ

วันที่ 22-01-2021

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เลขที่บัญชี 1821523466

ยอดเงิน 180 บาท

สินค้า เสื้อ ลาคอส

รายละเอียด

โพสขายในราคาที่ถูก ให้โอนเงินแล้วบอกว่าจะแจ้งเลขพัสดุ หลังจากนั้นหายและบล้อคเฟสหนี